ODH-2020-00069729 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00069729

Zaaknummer

00564380

Datum verzonden

10-06-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Resedastraat 41 te Leiden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7k1W-01 Wnb_Resedastraat_41_Leiden Bureau_Stadsnatuur_AVG.PDF