ODH-2020-00070495 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00070495

Zaaknummer

00567603

Datum verzonden

05-06-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Gemaal Vlietpolder te Naaldwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7jnP-01 Wnb_Gemaal_Vlietpolder_NWK Aqua_Terra_Nova-1_AVG.pdf