ODH-2020-00071113 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00071113

Zaaknummer

00579077

Datum verzonden

03-06-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Stevinstraat 94 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7j2E-01 PMV_Stevinstraat_94_DH Fundabouw_BV-1_AVG.pdf