ODH-2020-00072901 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

ODH-2020-00072901

Zaaknummer

00582910

Datum verzonden

04-08-2020

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer

Bijlage

7rEl-01 1e_Stationsstra_186_Zoetermeer SPA_WNP_ingenieurs.PDF