ODH-2020-00073189 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00073189

Zaaknummer

00563895

Datum verzonden

11-06-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Stationsstraat 49 te Rhoon

Bijlage

7kac-01 Wnb_Stationsstraat_49_Rhoon BK_Bouw_en_Milieuadv.PDF