ODH-2020-00075022 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00075022

Zaaknummer

00557258

Datum verzonden

06-07-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

gehele gemeente Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7nh4-01 Wnb_hele_gemeente_DH Habitus_natuur_lands_AVG.PDF