ODH-2020-00076773 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00076773

Zaaknummer

00580589

Datum verzonden

01-07-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

diverse locaties in Katwijk aan Zee, Valkenburg en Rijnsburg

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7mNh-01 Locaties_Katwijk_Zee_Rijnsburg Eelerwoude_Culemborg_AVG.PDF