ODH-2020-00080173 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

ODH-2020-00080173

Zaaknummer

00583141

Datum verzonden

16-07-2020

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

hoek van de Rijswijkseweg 13-21 en Waldorpstraat 1 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7pds-01 Hk_Rijswijksew_13_21_Waldor_DH VHGM_AVG.PDF