ODH-2020-00080260 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00080260

Zaaknummer

00575052

Datum verzonden

06-07-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Prins Bernhardlaan 5B te Delft

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7njz-01 Wnb_Pr_Bernhardlaan_DFT Eco_Niche_AVG.PDF