ODH-2020-00093773 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00086309

Zaaknummer

00561982

Datum verzonden

13-07-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Mariapolder te Strijensas

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7oot-01 Wnb_Mariapolder_Strijensas Bosch__Van_Rijn_BV_AVG.PDF