ODH-2020-00086707 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00086707

Zaaknummer

00585141

Datum verzonden

23-07-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Vierheemskinderenweg naast 28 te Hazerswoude

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7q9J-01 Gem_Alphen_aan_den_Rijn Bedrvorg_Rijn_Braass_AVG.PDF