ODH-2020-00087000 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00087000

Zaaknummer

00584472

Datum verzonden

15-07-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Sionsweg 5 RIJSWIJK ZH

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7oO2-01 Wbb_Sionsweg_5_RWK Prog_RijswijkBuiten_AVG.PDF