ODH-2020-00089632 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00089632

Zaaknummer

00578726

Datum verzonden

08-07-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Woerdense Verlaat

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7nL3-01 Woerdense_Verlaat_gem_Nieuwkoo Faunabeheereenhei_ZH_AVG.PDF