ODH-2020-00095062 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00095062

Zaaknummer

00561562

Datum verzonden

17-07-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Grootzand 12 te Hoek van Holland

Bijlage

7pmT-01 Besch_Wnb-Natura_2000-gebieden Aqua-Terra_Nova_BV.PDF