ODH-2020-00100772 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00100772

Zaaknummer

00573562

Datum verzonden

31-07-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Atoomweg 2 te Nieuwkoop

Bijlage

7rdp-01 Wnb_Atoomweg_2_Nieuwkoop Ing_HW_van_der_Laan.PDF