ODH-2020-00103240 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00103240

Zaaknummer

00585851

Datum verzonden

24-09-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Omgeving Boezemkade te Nieuw Lekkerland

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7xRv-01 PMV_omg_Boezemkade_Nw_Lekkerla Watersc_Rivierenland_AVG.PDF