ODH-2020-00104065 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00104065

Zaaknummer

00567513

Datum verzonden

06-08-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kamillestraat 2-48 te Krimpen aan de Lek

Bijlage

7s2q-01 Wnb_Kamillest_2_48_Krimpen_Lek Blom_Ecologie_BV.PDF