ODH-2020-00109218 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00109218

Zaaknummer

00573481

Datum verzonden

24-08-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer

Bijlage

7tG2-01 Beschikking_Wet_natuurbescherm NV_Nutricia.PDF