ODH-2020-00110427 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00110427

Zaaknummer

00566879

Datum verzonden

21-08-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Zevenmanshaven Oost 147 te Vlaardingen

Bijlage

7tBW-01 7manshaven_Oost_147_Vlaardinge Adviesbureau_Milieud.PDF