ODH-2020-00111491 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00111491

Zaaknummer

00585173

Datum verzonden

24-08-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Achter Kievitlaan, tussen Meeuwenlaan en Laan Nieuw Zuid te Katwijk

Bijlage

7tM7-01 PMV_achter_Kievitla_Katwijk Gemeente_Katwijk.PDF