ODH-2020-00112313 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00112313

Zaaknummer

00588274

Datum verzonden

25-09-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Meerdere locaties te Zwijndrecht

Bijlage

7y0q-01 Beschikking_PMV_Zwijndrecht Stedin_Netten.PDF