ODH-2020-00114240 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00114240

Zaaknummer

00576135

Datum verzonden

08-10-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Bosdreef 111 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7zNg-01 Wet_natuurbescherming VanderHelm_Milieube_AVG.PDF