ODH-2020-00121792 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00121792

Zaaknummer

00579622

Datum verzonden

11-09-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Fregatwerf te Zoetermeer

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7wcv-01 Besch_Wnb-Soortenbescherming Tauw_Eindhoven_AVG.PDF