ODH-2020-00122531 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00122531

Zaaknummer

00581075

Datum verzonden

14-09-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Nieuwe Havenstraat 3B te Voorburg

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7wnG-01 Wnb_Nwe_Havenstraat_3B_Vbg VanderHelm_Milieubeh_AVG.PDF