ODH-2020-00124584 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00124584

Zaaknummer

00590818

Datum verzonden

22-10-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Zeedijk 1 te Dordrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7BO0-01 PMV_Zeedijk_1_Dordrecht Stedin_Netbeheer_BV-1_AVG.pdf