ODH-2020-00127431 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00127431

Zaaknummer

00578869

Datum verzonden

30-09-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Middenzone gezondheidspark te Dordrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7yCp-01 Middenzo_gezondhpark_Dordrecht Gemeente_Dordrecht_AVG.PDF