ODH-2020-00128033 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00128033

Zaaknummer

00585155

Datum verzonden

07-10-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Westeinde 8 Voorburg

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7zDm-01 Wbb_Westeinde_6_8_VBG Waaijerbouw_BV_AVG.pdf