ODH-2020-00130189 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Registratienummer

ODH-2020-00130189

Zaaknummer

00591277

Datum verzonden

18-11-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Tramlijn 19 te Delft

Bijlage

7FXt-01 Wbb_Mijnbouwplein_DFT MRDH.PDF