ODH-2020-00142323 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00142323

Zaaknummer

00589150

Datum verzonden

23-10-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

WATERINGSEWEG 107 POELDIJK

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7BVh-01 Beschik_Wet_bodembescherming De_Westlandse_Zoom_AVG.PDF