ODH-2020-00143114 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00143114

Zaaknummer

00558527

Datum verzonden

18-12-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Grevelingenweg 3 te Dordrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7L9m-01 Wnb_Grevelingenw_3_Dordrecht Reijngoud_Afval_BV_AVG.PDF