ODH-2020-00144905 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00144905

Zaaknummer

00594248

Datum verzonden

29-10-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Berkheide te Katwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7CTa-01 Wnb_Berkheide_Katwijk Dunea_NV_AVG.PDF