ODH-2020-00145134 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00145134

Zaaknummer

00573895

Datum verzonden

26-10-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wilgenlaan, Meidoornlaan, Esdoornlaan te Delft

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7C6C-01 Beschikking_Wnb Ecoresult_BV_AVG.PDF