ODH-2020-00146205 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00146205

Zaaknummer

00585129

Datum verzonden

30-11-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Koepelweg 26 en Atjehweg 15a te Noordwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7HFn-01 Wnb_Koepelw_26_eo_Noordwijk IDDS_Ruimte_Ontwikk_AVG.PDF