ODH-2020-00149306 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00149306

Zaaknummer

00591031

Datum verzonden

03-11-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Klapwijkseweg 2 Pijnacker

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7DCH-01 Klapwijkseweg_2_2A_Pijnacker Gem_Pijnack_Nootdorp_AVG.PDF