ODH-2020-00150484 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00150484

Zaaknummer

00589905

Datum verzonden

19-11-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Van Bergenlaan 17 te Wassenaar

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7G6g-01 Wnb_v_Bergenlaan_17_WSN IDDS_AVG.PDF