ODH-2020-00151366 — Beschikking op saneringsverslag

Registratienummer

ODH-2020-00151366

Zaaknummer

00595612

Datum verzonden

09-11-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Harnaschdreef ongenummerd te Den Hoorn

Bijlage

7Eok-01 Beschikking_Wbb-saneringsversl Gem_Midden-Delfland.PDF