ODH-2020-00151847 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

ODH-2020-00151847

Zaaknummer

00592971

Datum verzonden

03-12-2020

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Lange Voorhout 7 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7Ig4-01 Bd_Lange_Voorhout_7_DH Diipadvies_AVG.PDF