ODH-2020-00152813 — Beschikking op saneringsverslag

Registratienummer

ODH-2020-00152813

Zaaknummer

00595251

Datum verzonden

09-11-2020

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Boomaweg 18 Waellandweg 8-14 C. de Wyckerlaan 17 te Monster

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7EnE-01 Wbb_Waellandw_eo_Monster Arnicon_Projecten_BV_AVG.PDF