ODH-2020-00155684 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00155684

Zaaknummer

00573736

Datum verzonden

16-11-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

voormalig sportcomlex De Vijfsluizen mr. L.A. Kesperweg te Vlaardingen

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7FuP-01 Beschikking_Wnb Regelink_Ecologie_AVG.PDF