ODH-2020-00157142 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00157142

Zaaknummer

00596896

Datum verzonden

30-11-2020

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Volkerak en Zoommeer

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7HNy-01 Beschik_Wnb_Natura_2000_geb Navis_Advies-1_AVG.pdf