ODH-2020-00158819 — Vergunning Ontgrondingenwet

Zaaknummer

00575905

Datum verzonden

07-01-2021

Zaaktype

Vergunning Ontgrondingenwet

Adres

dijkversterking Streefkerk, Ameide, Fort Everdingen

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8MV-01 Beschikking_Ontgrondingenwet Waterschap_Rivierenl-1_AVG.pdf