ODH-2020-00164969 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00164969

Zaaknummer

00592102

Datum verzonden

26-11-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Hoge Noordweg 26 Naaldwijk

Bijlage

7Hi4-01 Hoge_Noordweg_26A_Naaldwijk Holstein_Flowers.PDF