ODH-2020-00165334 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

ODH-2020-00165334

Zaaknummer

00597393

Datum verzonden

21-12-2020

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7LoV-01 Beschikking_Wabo SPA_WNP_ingenieurs_AVG.PDF