ODH-2020-00165457 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00165457

Zaaknummer

00588849

Datum verzonden

09-12-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Oost Kinderdijk 137 - 145, Oost Kinderdijk 187A en Pijlstoep 31 Alblasserdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7J6K-01 Wnb_Pijlstoep_31_eo_Alblasserd SAB_Ruimtelijke_Info_AVG.PDF