ODH-2020-00166398 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH-2020-00166398

Zaaknummer

00592299

Datum verzonden

01-12-2020

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Hoflaan 100 te 's-Gravenzande

Bijlage

7HUm-01 Hoflaan_100_eo_Gravenzande Van_der_Hout_Vastgoe.PDF