ODH-2020-00169158 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2020-00169158

Zaaknummer

00597198

Datum verzonden

10-12-2020

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Westerschelde 1 te Zwijndrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7Jn7-01 PMV_Westerschelde_1_Zwijndrech Ortageo_West_AVG.PDF