ODH-2020-00169203 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00169203

Zaaknummer

00589158

Datum verzonden

18-12-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Linker Rottekade 1-5, de hoeken Schuttersweg 129 en Paradijslaan 146 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7LaF-01 Wnb_Linker_Rottekade_1_eo_Rdam KP_Adviseurs_BV-1_AVG.pdf