ODH-2020-00169689 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00564088

Datum verzonden

19-02-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Duivenvoordenlaan 132-272, 274-414 en 416-556 te Wassenaar

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

87PN-01 Beschikking_Wnb_soorten WSP_Nederland_BV_AVG.PDF