ODH-2020-00173039 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00173039

Zaaknummer

00568165

Datum verzonden

30-12-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Gerleeweg 13 te Noordwijk

Bijlage

7N6o-01 Wnb_Gerleeweg_13_Noordwijk Aquanoom_BV.PDF