ODH-2020-00174649 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00174649

Zaaknummer

00585228

Datum verzonden

21-12-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Nieuwendijk 19 te Noordeloos

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7Llb-01 Wnb_Nieuwendijk_19_Noordeloos Blom_Ecologie_BV_AVG.PDF